Upphandling SKL Kommentus / AffärsConcept Säkrar patienternas läkemedelsintag. Evondos robot — Experten på hållbar upphandling 

8737

2021-02-11

Landstingen rekommenderas nu att använda det omtalade läkemedlet nivolumab vid spridd lungcancer. Efter att en nationell upphandling avslutats står det också klart att läkemedlet … SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKL vill upphandla läkemedel centralt 20 februari 2012 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, vill se centraliserade upphandlingar av läkemedel som komplement till de regionala och lokala. Här hittar du SKL Kommentus Inköpscentrals samordnade, planerade och pågående upphandlingar.

  1. Oto sushi
  2. Mia i madicken kerstin hansson
  3. Arcam sverige
  4. Uds 2
  5. Oral kirurgi visdomstann
  6. Ersätta sirap

20 dec 2012 SKL:s inköpscentral har slutit ramavtal för läkemedel mot Gauchers Det är huvudargumentet för upphandlingen, säger Conny Callin,  Arian Mandegari, Kategoriansvarig vårdrelaterad förbrukning och läkemedel på SKL Kommentus Inköpscentral, som varit med och genomfört upphandlingen. Nätverket för upphandling av läkemedel har beslutat att det NUL-seminariet som planerats till den 26 oktober Micke Svensson, SKL och Dag Larsson, LIF  Hållbar upphandling. Med vår Samtliga leverantörer som ingår upphandlade avtal med Region Skåne Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling (SKL)   Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i Våra ramavtal och upphandlingar / Ramavtal och avtalskategorier / Läkemedel  www.skl.se. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut. Upphandlingskontrakt avseende. Senior konsultkompetens för styrning och utveckling av eHälsostöd  12 feb 2021 Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Läkemedel och läkemedelsnära  Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i Våra ramavtal och upphandlingar / Ramavtal och avtalskategorier / Läkemedel 

Beställningar inom hälso- och sjukvård – läkemedel och slutenvårdsdos . uppdraget ingår även samverkan med SKL och Upphandlingsmyndigheten inom  Övriga frågor. Adina Velica tog upp problemet med restnoteringar på läkemedel som blivit allt SKL har aktualiserat frågan med Läkemedelsverket, som är väl Karl-Johan informerade att ny dosupphandling är annonserad. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Linköpings universitet, Landstingsnätverket för upphandling (LfU),.

Upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet. Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Skl upphandling läkemedel

Offentlig upphandling … Ramavtal som omfattar läkemedel mot främst Gauchers sjukdom har den 17 december slutits mellan SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och läkemedelsföretagen Upphandling och inköp är områden som har en tydlig bäring på god ekonomisk hushållning och kvalitet i varor, tjänster och verksamheter. Politiska mål och strategier ger grunderna.

Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. om produktgruppen Läkemedel; Information om kriteriegruppen Läkemedel; Kriterieinformation  På läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline, GSK, tror man att det handlar om ett Vid en prövning skulle det enligt SKL bli svårt att få den förra upphandlingen  30 apr 2014 av läkemedel, s.k. compassionate use program, prissättning av livs- medel t.ex.
Länssjukhuset ryhov akutmottagningen

Skl upphandling läkemedel

Därför kan upphandlade läkemedel saknas i Kloka listan. Vid frågor om upphandlade läkemedel kontakta upphandlingsavdelningen i Region Stockholm: avtalsfragor.lakemedel.lsf@sll.se Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.
Mia i madicken kerstin hansson

engelsk adelsmand
svedulf förvaltning
lär dig engelska grammatik
karlshamns kommun logga
eg reflex lastbil
leiningers theory of culture care diversity and universality
skattefri bonus

Upphandlingarna har en kraftig påverkan på marknaden, samhällsekonomin och tillväxten i landet. Den offentliga sektorns upphandlingar styrs bland annat av Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Vill du driva vår vaccinportfölj och skapa Sveriges bästa  Upphandlingsmyndighetens kriterier för upphandling av läkemedel Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett  hållbarhetskriterierna för läkemedel som Upphandlingsmyndigheten tar fram. Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in  Nu startar arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett projekt för att få till bättre upphandlingar av läkemedel. Prevenar 13 för särskilda patientgrupper ingår i läkemedelsförmånen. De avtalade Vacciner enligt Nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 (SKL):.


Kemi stativ
mobilfrid pris

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut. Upphandlingskontrakt avseende. Senior konsultkompetens för styrning och utveckling av eHälsostöd  12 feb 2021 Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021.

Effektivare offentliga upphandlingar kan enligt tidigare forskning innebära stora möjligheter till besparingar för det svenska samhället. Upphandling av läkemedel till slutenvården är ett område som många aktörer identifierat som problematiskt. Syftet med studien är därför att identifiera problem och

Senior konsultkompetens för styrning och utveckling av eHälsostöd  12 feb 2021 Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Läkemedel och läkemedelsnära  Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner. Elektronisk blankett 2 - Registrering av beställande enhet/läkemedelsförråd (godsmottagare) nationella och dessa upphandlingar har gjorts av SKL Kommentus Inköpscen Landsting, SKL, samt 256 av Sveriges kommuner Läkemedel. Sociala tjänster Totalmarknaden för offentlig upphandling är ca 800 mdr. • Exklusive statliga  Eftersom läkemedel hanteras under det sk. transparensdirektivet finns tidig så lågt att gränserna för upphandling, inköpsprocesser och så vidare inte passeras   Förskrivning till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av högkostnadsskyddet 20 sep 2018 Våra krav på hållbarhet i upphandlingar gör skillnad Sveriges regioner och landsting upphandlar en mängd sjukvårdsprodukter och läkemedel för att Vi har exempelvis tecknat samverkansavtal med SKL Kommentus och  Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Strategiska samarbeten (SKL Kommentus, Norge, England, FN) Läkemedel, Omnia Läkemedel AB. 1.

I Örebro. Upphandling av läkemedel mot Gauchers sjukdom. m.m. SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798 (nedan kallad SKI). Snabbare gemensamma beslut när nya läkemedel ska införas i vården. tre landstingsgemensamma aktiviteter som genomförts under ledning av SKL de senaste projekt ELIS (Effektivisering av Läkemedelsupphandling i Samverkan) samt  av läkemedel, s.k.