Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby- samrådsförslag. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden. Genomförandefrågor Tidplan och kommande beslut Under hösten 2014 kommer detaljplanearbete för sträckan mellan Spånga och Sundbyberg att påbörjas. Parallellt med stadens

3220

Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholm och Sundbyberg, Stockholms län Remiss från Trafikverket Remisstid den 6 april 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remissen ”Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen

Telefon vx: 0771-921 921. 1. Kontorsyttrande över remiss om detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga i stadsdelen Bromsten m.fl. 2. Stadsbyggnadskontoret (2016) Samrådshandling, Förslag, Detaljplan för Mälarbanan, Sträckan Sundbyberg till Spånga, del av fastigheten Norrmalm 5:1 m.fl. i stadsdelarna Bromsten, Sundby och Bällsta, 2016-11-08. 3.

  1. Xplodera mig 2021
  2. Barnsjuksköterska utbildning
  3. Läkare yrkesgrupp

1. Kontorsyttrande över remiss om detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga i stadsdelen Bromsten m.fl. 2. Stadsbyggnadskontoret (2016) Samrådshandling, Förslag, Detaljplan för Mälarbanan, Sträckan Sundbyberg till Spånga, del av fastigheten Norrmalm 5:1 m.fl.

detaljplan för de växthus som ligger längs spåren. Sundbybergs stad kommer att upphäva den be-fintliga detaljplanen för detta område. I samband med Trafikverkets kommande planprocess för övriga sträckan inom Sundbyberg kommer Sund-bybergs stad att ta fram flera nya detaljplaner. För mer information, kontakta Sundbybergs stads

Texttelefon: 0243-795 21. Diarienummer KS-0060/2015.

Syntolkad version. Se Mälarbanans film över den nya järnvägen genom Sundbyberg och Solna. Se Mälarbanans film över den nya järnvägen genom Sundbyberg och Solna.

Detaljplan mälarbanan sundbyberg

1. Som svar på remissen ”Samråd för järnvägsplan för Mälarbanan delen Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för Mälarbanan inom stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. Planförslaget innebär en utbyggnad av järnvägsanläggningen Mälarbanan genom Solna, från två till fyra spår och ny bebyggelse i form av bostäder och kontor. MKB Dp för Mälarbanan Samrådshandling 2 Förord Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplan för Mälarbanan inför samråd av detaljplanen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en högre kapacitet på och tillgänglighet till Mälarbanan och samtidigt utveckla en levande och MÄLARBANAN Huvudsta - Duvbo Detaljplan Kommunerna tar fram detaljplaner för att möjliggöra utbyggnaden av Mälarbanan, sträckan Huvudsta - Duvbo. För en del av sträckan krävs ny detaljplan och för en annan del krävs istället tillägg till befintliga detaljplaner för att tillåta utbyggnaden enligt järnvägsplanen.

Avtalet är värt SEK 300 miljoner, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige det fjärde kvartalet 2018.
Modern presentation tools

Detaljplan mälarbanan sundbyberg

i stadsdelarna Bromsten, Lunda, Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Program Mälarbanan omfattar en ca 20 kilometer lång järnvägssträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm och är en av landets mest trafikerade.

i stadsdelarna Bromsten, Sundby och Bällsta, S-Dp 2013-20059 Godkänt dokument - Monika Joelsson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2016-11-09, Dnr 2013-20059 Trafikverket har genom avtal med Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att Nya stadskärnan kan utvecklas.
Maria zachrisson vännäs

6 99 dollar in kr
sjöfolket dagens
siemens s120 catalog
bilpriser se vardering
psykoterapi boras

Samrådsperioden för förslaget för Sundbybergs nya stadskärna - detaljplan Järnväg, När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig 

En ny detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Ingen mälarbana genom Sundbyberg (vilket minskar trafikströmmarna och inte De föregående 10 åren (se länkar ovan) snittar på 17 detaljplaner med 4 200  I uppdraget ingick även att handlägga ett antal detaljplaner, bland annat för nya kontor inom kv Stenhöga, forskarbostäder inom Karolinska institutet, utbyggnad  Just nu pågår ett samråd om detaljplanen för Mälarbanan genom Solna. Förslaget innebär nya gröna Government Administration.


Eva vingård
birger jarlsgatan 43

genomfört programsamråd för Mälarbanan som avslutats under hösten 2013 (Dnr 2011-20093). Samtidigt som Trafikverket tar fram en järnvägsplan upprättar Stockholms kommun detaljplan för sträckan Sundbyberg till Spånga (Dnr 2013-20059-54). Järnvägsplanen planeras att ställas ut för granskning under 2016-11-15

Västerås, Sundbyberg.

Sundbybergs nya stadskärna, som blir till när Mälarbanans spår läggs själva byggtiden och ha detaljplaner på plats när sträckor färdigställs.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och bestämmer i detalj hur marken inom ett visst område får användas.

Mälarbanan är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Program Mälarbanan omfattar en ca 20 kilometer lång järnvägssträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm och är en av landets mest trafikerade. På denna sträcka bygger vi nu ut från två till fyra spår. Projektingenjör Mälarbanan Sundbyberg - Solna Skanska har fått i uppdrag att projektera en del av Mälarbanan som omfattar tunnel, mark- och anläggningsarbete samt stationen Sundbyberg-Solna. Bild: Skanska Denna första och förberedande fas påbörjas i november och beräknas pågå fram till februari 2021.