av L Höglander · 2015 — 2.2 Strategiskt personalarbete- innehåll och upplevelser . innehåller en kvalitativ forskningsmetod ofta en induktiv forskningsansats. En induktiv.

5888

Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp, Grundnivå, 7,5 Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp, Avancerad, 7,5 

Produktbeskrivning. kologiska och psykosociala tolkningarna är den av stort värde och kan rekommenderas till all personal som arbetar med suicidala patienter inom hälso- och sjukvård. Wikimedia Commons har media som rör Forskningsmetoder.. Artiklar i kategorin "Forskningsmetoder" Följande 24 sidor (av totalt 24) finns i denna kategori. Organsystemens struktur och funktion (3BM026) Naturvetenskapligt basår, Fysik (NBAF00 H20) Grundläggande Statistik A4 (2ST063) Arbetsrätt m.m. (HRO580) Business Administration: Innovation Management (FEKH92) Fastighetsförmedling 2 inklusive självständigt arbete (G0005N) Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C (SA600G) Personalarbete och forskningsmetoder, 7.5 hp (759G56) Human Resources and Research Methods, 7.5 credits Personalarbete och forskningsmetoder, 7.5 hp (759G56) Human Resources and Research Methods, 7.5 credits Forskningsmetoder för arbetslivet.

  1. Idrottslektioner årskurs 2
  2. Hitta parkeringsautomat

Utformningen av din forskning kan bero på vilken typ av information de forskaren vill avslöja också. Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet. Läs mer Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och tekniker beskrivs. Företagsekonomiska Forskningsmetoder Och Vetenskapligt Skrivande (FFV200) Förmedling Introduktion (FIN100) Förmedling, kommunikation och etik (FKE100) Fysik (FY100) fastighetsförmedling ekonomi (FFM202) fastighetsförmedling juridik (FFM200) Geografiska Perspektiv På Resurser Och Utveckling (GEO100) Globala Mönster Av Produktion Och ”Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a.. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser.

Hälsovetenskapliga forskningsmetoder - fördjupning i kvantitativa metoder. 7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Kalmar. Öppen för​ 

Forskningsmetodik och vetenskapsteori. Vår kurslitteratur skrivs av välmeriterade författare och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och utgår från målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

Personalarbete och forskningsmetoder, 7,5 hp (Human Resources and Research Methods) Individer och grupper i arbetslivet, 15 hp (Employees and teams in working life) Samhälle och arbetsliv, 15 hp. (Society and working life) Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, 15 hp (Learning och competence development in working life.)

Personalarbete och forskningsmetoder

Här får studenten möjlighet att tillägna sig kunskaper som rör det arbetsrättsliga området med inriktning på personal och vetenskapsteori och forskningsmetoder. Minst 75hp godkända där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), samt Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp) skall ingå. Tröskelregler till termin 5. Kurserna, Kvantitativ metod och Kvalitativ metod, är två valbara kurser och programmets studenter ska välja en av dessa, med platsgaranti. Därutöver ska 30 hp läsas och i programmets rekommenderade studiegång finns kurserna Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, Att … – ha kunskap om tillämpliga forskningsmetoder inom området och orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga Såväl muntligt som skriftligt samt PV1322-Vetenskapsteori och metod och PV1425-Personalarbetets innehåll och metoder. Programmet utvärderas kontinuerligt.

Programkurs. 7.5 hp. Human Resources and Research Methods. 759G56. Gäller från: Fastställd av. Personalarbete och forskningsmetoder, 7.5 hp (759G56). Human Resources and Research Methods, 7.5 credits.
Nordea invest aktiv rente

Personalarbete och forskningsmetoder

kologiska och psykosociala tolkningarna är den av stort värde och kan rekommenderas till all personal som arbetar med suicidala patienter inom hälso- och sjukvård. Wikimedia Commons har media som rör Forskningsmetoder.. Artiklar i kategorin "Forskningsmetoder" Följande 24 sidor (av totalt 24) finns i denna kategori. Organsystemens struktur och funktion (3BM026) Naturvetenskapligt basår, Fysik (NBAF00 H20) Grundläggande Statistik A4 (2ST063) Arbetsrätt m.m.

Temat Hållbart arbetsliv behandlar sociologi, ledarskap och kommunikation samt arbetsmiljö och hälsa.
Skriva ut mina betyg

gymnasium stockholms län
vad betyder kundnytta
fosforescente in english
sakfragor
öob ljungby öppettider
oskar j andersson kusk

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp. Engelskt namn: Human Resource Management, Organization and Working Life. Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2010-09-05. Kursplan för kurser med start mellan

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder. Personalarbete Projektledning Redovisning och finansiering Humaniora.


Toyota service priser sverige
sweden dividend withholding tax

förstå och förklara kopplingen mellan praktiskt personalarbete och vetenskapliga metoder definiera och förklara grundläggande metodbegrepp inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning redogöra för ett etiskt förhållningssätt inom forskning och praktiskt personalarbete

Beteendevetenskapligt personalarbete - en introduktion och integration Personalarbete och forskningsmetoder. -. Samhälle och  HR-programmet årskurs 1: Personalarbete och forskningsmetoder, 7,5 hp Studiehandledning HT 2019 Avdelningen för Pedagogik och Sociologi (APS)  Pluggar du GM0808 Personalarbete på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. av L Höglander · 2015 — 2.2 Strategiskt personalarbete- innehåll och upplevelser .

Praktiskt personalarbete handlar om alla de aktiviteter som görs i organisationer för att rekrytera, belöna, utveckla, behålla och avveckla medarbetare.

Denna kursplan gäller: 2018-02-19 och tillsvidare.

Programmet för personal- och arbetsvetenskap är ett mångvetenskapligt program med ett kunskapsinnehåll från i första hand pedagogik, psykologi och sociologi. Kurser i ibland annat ekonomi och arbetsrätt kommer att ges av andra ämnen.