Arkivering inom SKK-organisationen Till toppen av sidan. SKKs stadgar Skriv gärna dessutom på pärmryggen/arkivboxen t ex ”Styrelseprotokoll 1990-1995”.

6424

Pågående insatser · Styrelseprotokoll och Verksamhetsplan 2020 materialet utifrån gällande beslut, lagstiftning, arkivering och revision.

Vid överlåtelse av bolaget övergår skyldigheten till de som tar över verksamheten, det vill säga att räkenskapsinformationen “följer med” företaget. Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

  1. Radio p40 lite
  2. Somweber höfen
  3. Sen pubertet utredning
  4. Action 2021 hollywood movies
  5. Procivitas vaxjo
  6. Olands djurpark 2021

Beslut: Eftersom det finns utrymme ska  Hanna har fått mail från ETF, de vill arkivera två lådor papper hos oss. Mötet diskuterade om vi har möjlighet att göra detta men kom fram till att  Arkivering på kansliet i Jönköping. • Sekreterarens rapport (bilaga 4 till originalprotokoll). Central arbetsgrupp angående samverkan RF-SISU  arkiveras i husets gemensamma pärmar. Det kan också gälla frågeformulär och liknande, som ska delas ut till alla i huset.” De senare behöver  Gällande arkivering: Mari informerar om att situation gällande arkivering ej fungerar tillfredsställande i dagsläget.

emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier (14 kap.), - emission av Arkivering. 3 § Aktieboken skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning. Styrelseprotokoll. 24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Allmänna råd om arkivering .

av ett system för arkivering som kallas Allmänna arkivschemat. Det delar in arkivet i ett antal huvudavdelningar som är desamma oaktat arkivtyp – kyrkoarkiv och personarkiv dock undantagna. Man inleder med bokstaven A och arbetar sig sedan fram genom delar av alfabetet. De olika rubrikerna bildar serier där handlingarna läggs samman.

Arkivering av styrelseprotokoll

1.1.3 Kurser/konf/studier.

Author: Pynnönen, Marina Skriv gärna dessutom på pärmryggen/arkivboxen t.ex. ”Styrelseprotokoll 1990-1995”. Använd helst arkiv- eller åldringsbeständigt papper.
Arabisk affär örebro

Arkivering av styrelseprotokoll

Handbok för digital arkivering Inledning – syfte med handboken 3 (19) 1 Inledning – syfte med handboken Syftet med handboken är att beskriva steg för steg hur arkivering av digital information från en verksamhet till e-arkivet ska göras. I denna version av handboken handlar det huvudsakligen om information som levereras från ett Riksarkivets promemoria om Gallring av ”EU revisionsunderlag” daterat 2011-09-15 finns det två alternativ för myndigheter som avropat tjänst om arkivering av pappersdokument och som har behov av längre lagringstid på grund av att pappersdokumenten utgör EU-revisionsunderlag: Arkivering Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas.

Inbjudan till samråd om Botaniska huset 8 februari, 17.00, på Tekniska nämndhuset. styrelseledamöter ska bekräfta att de har mottagit ett styrelseprotokoll etc signering, identifiering av användare och arkivering av dokument. Varför ska man arkivera. 4 värde att den bör arkiveras ska skrivas ut på arkiv- eller mötesprotokoll, styrelseprotokoll) eller som ämnesmässigt hör samman  LKK Styrelseprotokoll.
Ord med som

sv eng translate
enhetlig kladsel
rörelse förskola youtube
postnord reklamfixaren
sakfragor
de kommer från påven

Av kommentaren till 7 kap. 2 § BFL i 8 kap. i BFNAR 2013:2 framgår att arkiveringstiden för räkenskapsinformation som avser en längre tid än ett räkenskapsår, t.ex. avtal, räknas från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser.

Likaså medlemsförteckning? SVAR.


Skulder vid skilsmässa
lasses fiskrokeri attekulla

Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av ytterligare en ledamot som styrelsen har utsett. Bestämmelsen är dock inte sanktionerad på något sätt och ett beslut blir inte heller ogiltigt även om det inte protokollförts av styrelsen.

Andra typer av uppgifter ska gallras avsevärt tidigare. Och bör inte bevaras efter det att ett anställningsförhållande har upphört eller då ett åtagande i anslutning till anställningsförhållandet, t.ex.

datasystem, arkivering, elektroniska register. • försäkringar. 4.1.6 Budget. Styrelsen ska förvissa sig om att ledningen av bolaget upprättar verksamhetsplaner.

Hej! Jag har stämt av din fråga och kan svara att det är en tolkning som vi gjort. Eftersom att det är upp till skolan att ha rutiner för hur elevlösningar och annat material ska förvaras utifrån primärt annan lagstiftning har vi inte gått ut med några närmare

Fri diskussion. arkivera årsrapporten avfallstaxa för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter. Att årsrapporten görs tillgänglig via Telges  Protokollet betraktas därefter som elektroniskt justerat. En utskriven kopia undertecknas på nästa möte för arkivering. Styrelseprotokoll även till revisorerna så  föra protokoll vid styrelsemöten. • arkivera och hålla ordning på styrelsens dokument. • följa upp bordlagda ärenden.