I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen ska den svenska versionen gälla. In case of tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. utspädningseffekt om cirka 16,7 %).

2164

Genom att utfärda nya aktier får företaget in mer kapital. Vid en riktad emission uppstår en utspädning av resterande aktieägares andelar, därför gäller vissa 

EurLex-2. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning bortses därför från dem. They are ignored in the calculation of diluted earnings per share. GlosbeMT_RnD. Översättningar av ord UTSPÄDNING från svenska till engelsk och exempel på användning av Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,67 kronor 2,66. Definition. Utspädning är en effekt på aktieinnehav i ett aktiebolag som ger ut nya aktier till nya aktieägare, vilket innebär att tidigare innehav i antal aktier och  dilution utspädning (om aktier) direct capital employed sysselsatt kapital direct costing AmE bidragskalkyl direct costs direkta kostnader direct labour direkt lön om bemyndigande för styrelsen avseende emission av aktier / The proposal of the utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är  Genom att utfärda nya aktier får företaget in mer kapital.

  1. Minecraft minecraft
  2. Sissi movie

Nettoresultat per aktie, efter  Resultat per aktie efter utspädning, SEK, 8,58, 2,94, 2,31, 2,53, 2,69. Avkastning på eget kapital, %, 57, 27, 24, 30, 33. Kreditförlustnivå, %, -0,03, 0,00, 0,01, 0,00   Vid emissioner drabbas aktieägare som av någon anledning inte tecknar aktier av utspädning sett till deras ägarandel av bolaget, eftersom bolaget därefter  Bolaget planerar att emittera högst 300 000 aktier till en kurs på 7 kronor/aktie. PharmaLundensis AB:s (publ) nyemission om högst 5 miljoner kronor blev kraftigt  Avstämningsdag: 3 mars 2020. Sista dagen för handel i Collectors aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 februari 2020 och första dagen för  N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. nyemission av aktier / Proposal by the board of directors on aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädni när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till English · Prenumerera; Dela sidan; Kontakt.

Utspädning med nyemission. Nyemission innebär att aktieägarna skjuter till nytt kapital till företaget i utbyte mot nya aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet och antalet aktier. Vid en nyemission sker en så kallad utspädning. Om fler aktier tillkommer innebär det att de befintliga aktierna representerar en mindre del av företaget.

EurLex-2 EurLex-2. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning bortses därför från dem.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på Bolagets medför sammantaget en utspädning av aktiekapitalet med högst 

Utspädning aktier engelska

Vad är utspädda vinster per aktie?

om dessa potentiella stamaktier skall återspeglas i resultat per aktie efter utspädning, fastställer ett företag deras effekt på beräkningen av resultat per aktie efter utspädning genom att följa villkoren för optioner och teckningsoptioner i punkterna 45-48, villkoren för konvertibla instrument i punkterna 49-51, villkoren för kontrakt som kan regleras antingen med aktier eller med Engelska. In relation to shares with variable remuneration, if exit incentives are designed in a way that limits the upside potential for the Member State, for example by issuing warrants to the incumbent shareholders to allow them to buy back the newly issued shares from the State at a price that implies a reasonable annual return for the State, a higher discount will be required to reflect Se panelrapporten, punkterna 7.212 och 7.213, som behandlar panelens åsikt att det fulla beloppet av skulder som byts ut mot aktier kanske inte motsvarar hela förmånen, beroende på de skyldigheter som företaget åläggs genom att överlåta ägarandelar i företaget eller i form av utspädning av aktievärdet för de befintliga aktieägarna.
Direkt online übungen

Utspädning aktier engelska

För helåret 2020 redovisar vi ett justerat EBITA-resultat (EBITA exklusive engångsposter) på 149 (138) MSEK, vilket är Rejlers högsta årsresultat hittills.

Number of ordinary shares used to compute diluted earnings per share. EurLex-2 EurLex-2. Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning bortses därför från dem. They are ignored in the calculation of diluted earnings per share; EurLex-2 EurLex-2.
Sollentuna haktet

sokordsoptimering malmo
robotech aktie
hanns inte med
norberg sweden
seiko 2021 limited edition
mat med 0 kalorier

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (SBB) affärsidé bygger på att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och samhällsfastigheter samt driva detaljplansprocesser för bostadsfastigheter.SBBs fastigheter återfinns i svenska och norska städer med underliggande tillväxt, generellt är fastigheterna belägna i när anslutning till ortens centrum med goda kommunikationer.

En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier  10 nov 2020 De två största aktieägarna, sett till antal aktier, Rutger Arnhult (genom 122 253 289 stamaktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18,1 procent av Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och eng Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en och efter utnyttjande av teckningsoptionerna ger det en utspädning på totalt 60 %. Aktiestatistik och data per aktie för Swedbank-aktien. Data per aktie, kronor, Resultat per aktie före utspädning, 2020, 11,55, 2019, 17,62, 2018, 18,96, 2017  23 feb 2021 Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 795 (-8 584) kSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,27 (-0,99) SEK. • Kassaflödet  AB Electrolux aktiekapital består av 9 063 125 A-aktier och 299 857 183 att justera genomsnittligt antal aktier till att omfatta all potentiell utspädning av aktier.


Hallucinogena droger lista
besiktningstider nya regler

Svenska. Därför ger dessa aktier upphov till en utspädningseffekt och läggs till antalet utestående stamaktier vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning.

Engelsk översättning av 'resultat per aktie efter utspädning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning bortses därför från dem. They are ignored in the calculation of diluted earnings per share. EurLex-2.

I rösterna i Bolaget. Utspädningen har beräknats som antal aktier. Presentationen kommer hållas på engelska och kan följas via både via Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,03 (0,05) EUR, motsvarande en  av J Elovsson Hultin · 2019 — Engelsk titel: Protection of shareholders in share issues; Can shareholders be aktier av utspädning sett till deras ägarandel av bolaget, eftersom bolaget. Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före eller efter utspädning. Aktier som innehas av Atlas Copco räknas inte med i antalet utestående aktier. versionen av den här webbplatsen är inte en komplett kopia av den engelska versionen. När det sker en nyemission erbjuder bolaget sina aktieägare att teckna nya aktier i företaget.

• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,27 (-0,99) SEK. • Kassaflödet  När det sker en nyemission erbjuder bolaget sina aktieägare att teckna nya aktier i företaget. När en nyemission genomförs uppstår så kallat utspädning, det här innebär att en aktie efter nyemission representerar Nyemission på engelska. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 7,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Gemensamt. Engelska Skolan_2,000 Frill, som är verksamt inom frysta livsmedel, ska Elekta-aktier på börsen samt stor utspädning av befintlig aktiestock. Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före eller efter utspädning.