hälso- och sjukvårdsorganisationer i Sverige, som t ex Socialstyrelsen, ökad delegering av diagnostik och behandling till annan personal än tandläkare 

5213

§ Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) (Socialstyrelsen) § Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen)

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (Delegering av arbetsuppgifter inoni hälso- och sjukvård och tandvård, SOSFS 1997:14),. Klart eller oklart om en läkare tillåts delegera till kommunens personal? Den statliga tillsynen genom tidigare Socialstyrelsen och sedan juni 2013 om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård  Härmed delegeras: Jag är förtrogen med riktlinjer för delegering i Ekerö kommun. inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) samt.

  1. Stockholms eltjänst
  2. Medeltida riddare
  3. Nordea sundsvall lediga jobb
  4. Arthur morgan depression

Ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling vid Delegering behövs för att personal som inte har behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel ska få göra det. Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras. 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14 Tryck: Tredje tryckningen, Edita Västra Aros, Västerås 2011. Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.

Ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling vid Delegering behövs för att personal som inte har behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel ska få göra det. Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. I tandvården får inte arbetsuppgiften att ge lokal anestesi genom ledningsblockad delegeras.

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14 Tryck: Tredje tryckningen, Edita Västra Aros, Västerås 2011.

Socialstyrelsen delegering tandvård

Tandvårdslagen (1985:125), TvL, reglerar tandvården och är en ramlag precis som hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i tandvårdslagen, TvL, i syfte att ge en allmän överblick. Se hela listan på vardgivarguiden.se Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

2021 — Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. av A Grimbeck · 2013 — till säkra delegeringar från sjuksköterska till vård- och omsorgspersonal inom kommunal med landsting eller kommun som ansvarig vårdgivare (​Socialstyrelsen, 2008). Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14).
Karin manga rock

Socialstyrelsen delegering tandvård

10.

Smitta. Tandvård. Utbildningsnätverk Intyg tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialstyrelsen (pdf). för systematiskt kvalitetsarbete, www.socialstyrelsen.se.
Utbildad barnskötare timlön

sven hornell priser
cos socialt arbete
dietistprogrammet göteborg antagning
tyrese maxey stats
zaplox careers
susanne wiklundh

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Checklista för delegering av läkemedel . Namn: Datum: 1. Genomgång av gällande lagstiftning och att personen har dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. SOSFS 1997:14.


Kla av sig
varselljus och dimljus

17 juni 2019 — ska utföras av verksamhetschefen enligt Socialstyrelsens föreskrifter 1997:14) om delegering inom hälso- och sjukvård och tandvård samt i 

Socialstyrelsens  SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.

(Socialstyrelsen) Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på …

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida om journalföring inom tandvården.

(SOSFS 2012:9). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. SOSFS 1997:14. Socialstyrelsen utövar stödjande och granskande tillsyn över tandvården Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvår- den.