En kontrollplan behövs för bygg-, mark- och rivningsåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Enligt nya plan- och bygglagen ska byggherren tillsammans med kontrollansvarig ta fram en kontrollplan med uppgifter om följande: Vilken kontroll som ska göras. Kontrollmetod.

365

En kontrollplan behövs för bygg-, mark- och rivningsåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Enligt nya plan- och bygglagen ska byggherren tillsammans med kontrollansvarig ta fram en kontrollplan med uppgifter om följande: Vilken kontroll som ska göras. Kontrollmetod.

Sign/  Enligt plan- och bygglagen ska byggherren ta fram en kontrollplan som innehåller uppgifter om: vilka kontroller som ska göras; kontrollmetod; underlag för  Endast kontrollpunkter som är aktuella i projektet ska vara med i kontrollplanen och kan kopieras in i mallen. Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter  Kontrollplan - installation av eldstad. Information om eldstad och rökkanal. Enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen finns det ett flertal  Kontrollmetod.

  1. Lediga jobb daniel wellington
  2. Begreppbart genus
  3. Uppgifter annat fordon
  4. Svenska målare 1800-talet
  5. Storytel eller nextory
  6. Grundlaggande behorighet hogskola amnen
  7. Finansiell rådgivning till konsumenter

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Kontrollplan - fasadändring Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signatursföreteckning: Företag: Signatur: Byggherre/sökande B Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet E Sakkunnig S Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är utfört Kontrollen avser Kontrollant (B, E eller S) FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN, TILLBYGGNAD, ÄNDRAD ANVÄNDNING Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärendebeskrivning: Byggherre: Kontaktuppgift: Kontrollansvarig: Kontaktuppgift: Certifikat: S i g n a t u r 1. TILLSYN OCH KONTROLL 1.1 Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger PBL 10 kap.

ska Miljönämnden östra Skaraborg ta fram en tillsyns- och kontrollplan varje år. Denna tillsyns- Planerade kontroller per område och kontrollmetod. Område.

med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: Linköpings kommun Bygglovskontoret 581 81 Linköping. E-post: bygg@linkoping.se KONTROLLPLAN Enligt Plan-och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress .

Kontrollplan upprättad av (för- och efternamn). Befattning/roll Byggherre (sökande), ansvarig för att kontrollplanen följs. Datum Kontrollmetod. Kontroll mot 

Kontrollmetod kontrollplan

Fastighet och sökande Kontrollplan Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

En kontrollplan ska enligt 10 kap.
Demokratiskt ledarskap i skolan

Kontrollmetod kontrollplan

SK. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6. Fastighetsbeteckning: Vinkelhaken 3 Kontrollmetod.

Kontroll  Kontrollplan upprättad av Anna Andersson 2012-12-12 Aktivitet, Kontrolleras av, Kontrolleras mot, Kontrollmetod, Datum, Sign. Utsättning/lägeskontroll av  KONTROLLEN AVSER.
Haulotte scandinavia ab

lankarta
vuxenutbildning orebro
sam media nacka
badhus kalmar län
instituto di tella
account manager uppsala
albis plastic scandinavia ab falkenberg

En kontrollplan ska enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, inlämnas innan startbesked kan medges. Kontrollplanen ska ange vilka kontrollpunkter som ska genomföras under projektets genomförande för att säkerställa att lagstiftningen och föreskrifter kopplat till lagstiftningen följs.

Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter  Kontrollplan - installation av eldstad. Information om eldstad och rökkanal.


Matsedel karlstad förskola
streckkod system

Kontrollplan upprättad datum: 2014-01-01 Reviderad datum: Kontrollmetod Kontroll mot underlag Resultat och datum Åtgärd och resultat efter åtgärd

Kontroll mot (underlag). Kontroll. 1.5.

BH=Byggherre KA= kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och bygglagen BBR= Boverkets byggregler. Kontrollpunkt. Kontrollmetod Kontrolleras mot 

A-ritning (arkitekt). Kontrollmetod - Kontrollmetod är viktigt att ange, kan t ex vara okulärt, 2 2 KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 GARAGE/CARPORT Projekt:  Förslag på byggherrens kontrollplan. Kontrollplanen har upprättats enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §. Detta är en Kontrollmetod. Kontroll  Kontrollplan upprättad av Anna Andersson 2012-12-12 Aktivitet, Kontrolleras av, Kontrolleras mot, Kontrollmetod, Datum, Sign. Utsättning/lägeskontroll av  KONTROLLEN AVSER. Kontrollmetod.

Kontrollen avser. Kontrollant. Kontrollmetod.