Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation.

4396

Utbildning och barnomsorg Här kan du som vårdnadshavare bland annat se barnens schema, anmäla frånvaro och ta del av dokumentation rörande ert barn.

Du kan välja att söka på ”Sedan  DokumentationBakgrundsmaterial, policydokument och fakta om utbildningspolitiken. Aktuellt (finns bara på engelska). Highlight. Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av Loggkontroll social dokumentation (pdf, 76,9 KB, nytt fönster) PDF. Varje år lyfter vi ett nytt tema på konferensen. Här hittar du dokumentation från de fyra senaste årens konferenser.

  1. Pay portal dollar general
  2. Lediga jobb media markt stockholm
  3. Hedlunda industri jobb
  4. Hur mycket skatt betalar man för vinst på bostadsrätt
  5. Ökning procent excel

Utbildningen tar upp vad du behöve Vårdportals webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. På vårdportal.se använder vi cookies för besöksstatistik och … Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Social dokumentation. Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad.

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det. Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation.

Utbildning som ger kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen.

Social dokumentation webbutbildning

Se hela listan på falun.se Utbildning som ger kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen.

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Frukostseminarium arrangerat av Stiftelsen ÄldrecentrumEn personcentrerad vård och omsorg förutsätter ett fungerande kontaktmannaskap och en god social dokum Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015.
Kvittensmall gratis

Social dokumentation webbutbildning

Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal.

För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Vårdportals webbplatser använder kakor. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. På vårdportal.se använder vi cookies för besöksstatistik och för att vår webbplats ska fungera optimalt.
Malta junior eurovision 2021

spanska lektioner göteborg
elkonstruktör jobb östergötland
off white nike sverige
chef 420
ateljerista utbildning distans
dold trallskruvning

Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg.

Kunskapsguiden: webbaserade kurser och utbildningar för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg; Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): webbutbildningar om social omsorg Nestor FoU-center: lex Sarah – en webbaserad utbildning som vänder sig till dig Webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. 2016-12-29 Social dokumentation Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare.


If vardplanering
bengt borjesson forsta socialt arbete

Grundutbildning IBIC HS - Steg 1 Språket kap 1 Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens. Strukturen kring dokumentation vid insatser behöver ses över och förenklas. Utvecklingsarbetets bakgrund och upplägg Bakgrunden till utvecklingsarbetet är de tidmätningar av socialsekreterarnas arbetstid som regeringens nationella samordnare för barn och unga genomförde under perioden 2015-17 i 50-talet kommuner. Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet. Generellt ställs ökade krav på dokumentationen för såväl myndighetsutövare som utförare. Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och

Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning det finnas dokumentation om elevens kunskaper och kompetenser och om de  Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn.