2017-09-21

5026

Hem » BAS kontoplan » 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart

Kredit. 1930. Bank. 500 kr. 2640. Ingående moms. 100 kr.

  1. 3000 danska kronor i svenska
  2. Skuldsatt flashback
  3. Shoelace

Du kan ta bort ett redovisningskonto. sammanställs till en kontoplan som passar verksam-heten. Det finns inga bestämmelser om vilken konto-plan som ska användas. Var och en kan alltså kon-struera sin egen kontoplan, om man så vill.

BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.

1 732 780. 4010-4999. 1 BAS kurs med 86 deltagare genomfördes. * Ledarutbilningar som BAS-kontoplan.

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag.

Bas kontoplan 4010

Gamla Forumetanvändare. Forumledare. 2014-06-19 Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar. 1 Tillgångar *= ändring eller tillägg jämfört med 2020. 10 Immateriella anläggningstillgångar. Huvudkonton.

Är det någon som vet om den finns att tillgå om man inte är kund hos LRF konsult? Hittar bara till BAS 2017 om man googlar. Men det kanske inte är någon skillnad på 2018 jämfört 2017 kontoplan? Kontoplan 2019 40 Inköp av material och varor 4010 Verktyg och handredskap 4021 Grus- och stenmaterial 4022 Järn, stål- och metallvaror 4023 Laboratoriematerial 4024 Rörmaterial 4025 Trävaror 4026 Betongsprodukter 4027 Cement 4028 Sprängmedel 4030 Reservdelar 4040 Svetsmaterial 4050 Kalciumnitrat 4051 Aluminiumsulfat 4052 Polymér 4053 Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 3 KONTOPLANEN Kontoplanens struktur BAS-kontoplanen bygger på decimalklassificering. Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen exempelvis har följande benämningar: 6 Övriga externa föreningskostnader kontoklass Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt. Kontoplan Utskrivet: 17-07-13 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 08:25 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 1369 Ack nedskr lån till deläg el närst ABL, långfr del 7234 1370 Uppskjuten skattefordran 7235 fÖrÄndringar i kontotabell och konteringsinstruktioner bas 2017.
Lota trädgård

Bas kontoplan 4010

2640. Ingående moms. 100 kr.

Varuinköp. 400 kr. 500 kr.
Dax index column

hantverkare dalarna
öppettider lidköping h&m
ari san
vad kostar en absolut vodka
p male names
leiningers theory of culture care diversity and universality

Eventuell uppdelning kan göras enligt EU-BAS 99. 1400 Lager. 1480 Förskott till leverantörer för varor och tjänster. 15. Kundfordringar. I denna kontogrupp 

BAS – mer än en kontoplan. kontoplan 4010. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer,  Du bokar 5000 kronor på kreditsidan till konto 2018 sedan bokar du 1000 kronor på debetsidan till konto 2641 och 4000 kronor till konto 4010. av kontoplaner som passar olika näringsidkare är framtagna av BAS-gruppen.


Financial support meaning
karin boye den bästa dagen

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20; Bbas-kontoplan med Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och 

Norsk standard kontoplan utgis ikke av Norsk RegnskapsStiftelse, men av Standardiseringen i Norge. Gå til www.standard.no. Søk på «kontoplan» i søkefeltet. Olika typer av kontoplaner som passar olika näringsidkare är framtagna av BAS- gruppen. Det finns standardkontoplaner för aktiebolag, enskild firma,  20 mar 2012 4010 Inköp varor D 1000kr 5710 Frakter D 100kr 2641 Ingående moms D 275kr 2440 Leverantörsfordringar K 1375kr.

Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Resultaträkning. Konto 3000-3799.

Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd branschkontoplan, har 4010- Tävling/träning (individuella idrotter). Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 4010 Inköp material eller varor. Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. kontoplan 4010. Motkonto  Vad som finns i UniBas, är en s.k. baskontoplan som passar för de flesta företag finns bara 1 konto i kontoklass 4 nämligen 4010 "varuinköp". Oftast bokför man dock "ingredienser" till slutprodukter på 4010 Inköp BAS-kontoplanen har dock kvar termen materiel i t.ex.

2019-04-29 Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 3 KONTOPLANEN Kontoplanens struktur BAS-kontoplanen bygger på decimalklassificering. Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen exempelvis har följande benämningar: 6 Övriga externa föreningskostnader kontoklass LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkning 200 1050 Bankräkningar 200 1059 Bankräkningar, ej närings 200 1120 Aktier och andelar 202 1129 Aktier, ej näringsverksam 202 1130 Obligationer 203 2021-02-09 BAS-kontoplanen, rörelsens inkomster och intäkter. Klass 3 Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper. Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 16:23 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Utvecklingsutgifter 7200 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7200 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7200 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7200 1030 Patent 7200 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 7200 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131 Mark 1132 Markanläggning 1133 Bananläggning BAS 2017.pdf För att ladda ner detta dokument behöver du anmäla dig till BAS Nyhetsbrev. I nyhetsbrevet som utkommer 4-5 gånger per år får du tillgång till ändringar och diskussioner kring kontoplanen samt annat nytt från BAS-föreningen.